Regulamin

1. Sklep internetowy Moowi.pl, działający pod adresem www.moowi.pl, prowadzony jest przez firmę PRS Group Andrzej Sowula, z siedzibą przy ul. Wodnej 30/3,30-719 Kraków, wpisanej do ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ewidencyjnym – 913/2004, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 813-288-79-49, REGON: 691757972.

2. Moowi.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci internet.

3. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci internet. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

4. Realizacja zamówienia następuje, gdy Kupujący potwierdził złożenie zamówienia klikając na przycisk „Potwierdź zamówienie”. Przycisk ten znajduje się na ostatniej stronie, która zamyka zamawiania towaru na stronie sklepu Moowi.pl.

5. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio:

– w przypadku płatności „za pobraniem” – 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia
– w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – 3 dni robocze od dnia zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto sklepu.

6. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Kupującego. Przewidywany czas dostawy – 2 dni robocze.

7. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

11. Za zamówione towary Kupujący może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

– przy odbiorze: należność pobiera kurier,
– przelewem bankowym na konto sklepu.

12. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

Koszt dostawy:

10,50 zł – przesyłka polecona (Poczta Polska)
10,00 zł – przesyłka przez Paczkomaty
16,00 zł – przesyłka za pobraniem (Poczta Polska)

13. W momencie potwierdzenia przez Kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

14. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

15. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

16. Informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia w sklepie internetowym Moowi.pl, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności opisaną tutaj.

17. Zwrot towaru. Kupujący może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego. Aby odstąpić od umowy zawartej w naszym sklepie, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@moowi.pl. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres: ul. Wodna 30/3, 30-719 Kraków.

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który został podany poniżej.

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……….…………………………………………………………………………………………………………., numer zamówienia……………………………………… .
Data zawarcia umowy to ………………………………………., data odbioru ……………………………………………….… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….
Adres …..…………………….……..…………………………………….
Data………………………………………………………………………….
…….……………………………………………………………………

Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

18. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Moowi.pl, ul. Wodna 30/3, 30-719 Kraków. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem info@moowi.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedający zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0